0299-428 059 / 06-55395745 info@12move-fysiotherapie.nl

Menu

Fysiotherapie

4

 

Voor wie is de fysiotherapeut?

Jaarlijks gaan meer dan 2,0 miljoen mensen naar een fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, een ‘verkeerde’ beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Het gevolg is dat u ergens pijn heeft, minder goed kracht kunt uitoefenen of een bepaalde beweging minder goed of helemaal niet kunt maken.

Wat doet een fysiotherapeut?

Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u vragen te stellen en u daarna te onderzoeken. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Wel werken wij met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders.

De fysiotherapeut kan u op diverse manieren helpen. Er zijn dan ook verschillende soorten behandelingen: bewegingstherapie (oefentherapie), Manuele handelingen waaronder mobilisaties en (bindweefsel)massage, fysische therapie en taping . Daarnaast zorgt de fysiotherapeut voor preventief advies, voorlichting en begeleiding om herhaling of verergering van klachten te voorkomen. Verder is het belangrijk dat uzelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten. Door bijvoorbeeld ook thuis oefeningen te doen. En gewoon goed aangeven wat u voelt en uitleg vragen wanneer iets niet duidelijk is.

Verschillende soorten behandeling:

Bewegingstherapie: ook wel oefentherapie genoemd, de belangrijkste peiler van de fysiotherapie. Voorbeelden van toepassing: bewegingsmogelijkheden van gewrichten beïnvloeden, spierkracht vergroten, een betere houding aanleren, een beter evenwicht realiseren, betere ademhalingstechniek en leren ontspannen.

Manuele handelingen: waaronder mobilisaties van gewrichten en de wervelkolom, zodat deze weer beter gaan lopen. Wij werken zelf veel met de mobilisatietechnieken van Mulligan, wereldwijd als vooruitstrevende techniek gezien. (bindweefsel)massage: beproefd middel tegen pijn en spierspanning, maar ook ter bevordering van de gewrichtssturing, bevordert de bloedsomloop in weefsels en vermindert spierspanning.

Taping: wordt het meest in combinatie met bindweefselmassage en mobilisaties van gewrichten of de wervelkolom gebruikt en kan ervoor zorgen dat het bindweefsel of het gewricht een bepaalde kant op wordt gestuurd. Ook wordt het bij acute trauma’s gebruikt bv bij een verstuikte enkel of bij het verminderen van zwellingen door vocht of bij blauwe plekken.

Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht?

In de meeste gevallen gaat u met een klacht eerst naar de huisarts, deze kan u doorverwijzen naar de fysiotherapeut. Ook een specialist of een tandarts kan dat doen. Het is mogelijk zelf contact op te nemen met de praktijk. Per 1 januari 2006 is de praktijk direct toegankelijk. Verwijzer en fysiotherapeut wisselen veelal onderling patiënteninformatie uit en hebben overleg over eventuele complicaties. Als de behandeling is afgerond, doet de fysiotherapeut verslag aan de verwijzer en geeft aanwijzingen voor eventuele vervolgbehandeling.

Wie betaalt de fysiotherapeut?

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed mits u een (aanvullende) ziektekosten verzekering heeft met fysiotherapie dekking. Dit kunt u nagaan in uw polis, of u kunt ernaar informeren bij uw verzekeraar.

Hoe is de kwaliteit van de fysiotherapie gewaarborgd?

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het wettelijk BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden strenge basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen gebruikt worden.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, kan worden opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.