0299-428 059 / 06-55395745 info@12move-fysiotherapie.nl

Menu

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING 12move-fysiotherapie

12move-fysiotherapie is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar
aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er
met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van 12move-fysiotherapie is alvast in overeenstemming met de huidige
Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht wordt.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:
Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
Marketingactiviteiten;
Beveiligingsniveau;
Rechten van betrokkenen;
Contactgegevens;
Aanpassen privacy statement.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat 12move-fysiotherapie in bepaalde gevallen uw gegevens
opslaat. 12move-fysiotherapie gebruikt uw persoonsgegevens voor:
de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
relatiebeheer;
product- en dienstontwikkeling;
het bepalen van strategie en beleid;

2. Marketingactiviteiten
12move-fysiotherapie houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar
websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging
en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt
voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel moge-
lijk geanonimiseerd. Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onder-
houden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten,
diensten of functies van de 12move-fysiotherapie.

3. Beveiligingsniveau
12move-fysiotherapie beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratie-
ve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking
en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gege-
vens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt
dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn
opgenomen onder punt 5.

4. Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via
het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons
verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te
wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie
over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5. Contactgegevens
U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
12move Fysiotherapie
J.F. Kennedyplein 18
1443 EC Purmerend
T: (0299) 428 059
M: (06) 553 957 45
E: info@12move-fysiotherapie.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies die door zowel 12move fysiotherapie als derde partijen worden geplaatst. Dit doen wij om de functionaliteiten op deze website mogelijk te maken en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag via Google Analytics. Door de cookiemelding te accepteren, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies zoals omschreven in onze Privacy- en cookieverklaring.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiĆ«nter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.12move-fysiotherapie.nl