0299-428 059 / 06-55395745 info@12move-fysiotherapie.nl

Menu

Vergoeding

shutterstock_2342366-superOok dit jaar heeft u géén verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij ons aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan deze u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.
Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan deze, of één van onze collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Fysiotherapie en het nieuwe zorgstelsel

Vanaf 1 januari 2006 krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk en is hetzelfde als het ziekenfondspakket.

Heeft u alleen een basispakket?
Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie: (1) fysiotherapie voor chronische patiënten (vraag uw fysiotherapeut) vanaf de 20e behandeling en (2) fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 9 behandelingen per indicatie per jaar of volledig bij chronische klachten).

Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie in de meeste gevallen uit de aanvullende verzekeringen vergoed. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in dit overzicht nagaan hoe in uw aanvullende verzekering de vergoeding van fysiotherapie is geregeld. Dit overzicht geeft alleen inzicht in de vergoeding fysiotherapie. Dat is slechts één aspect uit het aanvullende pakket van een verzekeraar. Wij raden u dan ook aan om het volledige vergoedingenoverzicht van een aanvullende verzekering te bekijken, en bij uw keuze niet alleen af te gaan op de vergoeding van fysiotherapie en de hoogte van de premie
Informatie over het nieuwe zorgstelsel, de basispremie, de eigen bijdrage, de zorgtoeslag en antwoord op veelgestelde vragen vindt u op www.verzekeringssite.nl

Vergoeding: natura of restitutie

Wij hebben zoals altijd contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten en wij declareren dus direct de behandelingen bij uw zorgverzekeraar, zonder tussenkomst van u.  Dit wordt betaling in natura genoemd. Restitutie is bij ons dan ook niet van belang.

Tarievenlijst:

Ben u niet verzekerd voor fysiotherapie of heeft de vergoeding van uw verzekering zijn limiet bereikt? Dan krijgt u van ons een rekening die u weer aan ons kunt voldoen, de geldende tarieven kunt u nakijken op de volgende link http://www.12move-fysiotherapie.nl/tarievenlijst

Bent u geopereerd of heeft u om een andere reden recht op een chronische indicatie?

Als u bent geopereerd of opgenomen bent geweest in het ziekenhuis heeft u meestal een chronische indicatie fysiotherapie.

Dat wil zeggen dat u na 20 behandelingen van de aanvullende verzekering over gaat naar een vergoeding vanuit de basisverzekering, waarin u onbeperkte fysiotherapie krijgt vaak tot een half jaar of jaar na operatie of opnamedatum.

De eerste 20 behandelingen moet u dan vanuit uw aanvullende verzekering betalen, heeft u nu geen 20 behandelingen in uw pakket zitten dat zult u de tussenliggende behandelingen zelf moeten betalen tot de 20. Dus heeft u 12 behandelingen in uw aanvullende pakket, dan moet u er zelf nog 8 betalen om tot de 20 te komen, daarna worden alle behandelingen tot een half jaar of jaar na de operatie/opname vergoed door de verzekering.

Voor veel vergoedingen vanuit de basisverzekering geldt wel dat u eerst het eigen risico vol moet maken van momenteel €385, dit geldt dus ook voor de fysiotherapie. Dus heeft u recht op vergoeding vanuit de basisverzekering, maar heeft u nog niet (al) uw eigen risico betaald, dan zult u de nota van de fysiotherapie terugvinden op een nota voor het eigen risico. Als uw eigen risico geheel is voldaan zult u dat verzekeringsjaar geen betalingen voor de fysiotherapie hoeven doen.

Mochten twee verzekeringsjaren elkaar overlappen dan kan het zijn dat u in het volgend verzekeringsjaar weer voor uw eigen risico moet betalen.