0299-428 059 / 06-55395745 info@12move-fysiotherapie.nl

Menu

Oefenprogramma Otago

Het Otago-oefenprogramma is een valpreventieprogramma voor thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Het programma is vooral geschikt voor ouderen die al wat kwetsbaar zijn. Tijdens Otago gaan ouderen samen met  Marcel aan de slag met beenspierversterkende oefeningen, evenwichtsoefeningen en een wandelschema. Dit kan individueel thuis, of in een groep in de praktijk.

Doel

Het voorkomen van het aantal valongevallen bij ouderen door het verbeteren van spierkracht en evenwicht.

Doelgroep

Eerstelijnszorgverleners, Gemeenten, GGD

Aanpak

Valpreventieprogramma dat zich richt op het verbeteren van spierkracht en evenwicht.

Het Otago-oefenprogramma is geschikt voor thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Het programma is vooral geschikt voor ouderen die al wat kwetsbaar zijn.

Inhoud van het programma

Het Otago-oefenprogramma bestaat uit beenspierversterkende oefeningen, evenwichtsoefeningen en een wandelschema. Alles wordt op maat gemaakt voor de oudere. Het programma kan zowel individueel thuis worden uitgevoerd als in een groep in de praktijk.

Het thuis-programma duurt 12 maanden en bestaat uit:

 • 1x intake consult
 • 3x per week zelfstandig thuis oefenen
 • 6x een huisbezoek van de fysiotherapeut
 • 8x telefonisch consult of huisbezoek (afhankelijk van vooruitgang en benodigde begeleiding)
 • 2x per week (opbouwen naar) 30 minuten wandelen

Het groepsprogramma in de praktijk duurt 12 weken en bestaat uit:

 • 2x per week zelfstandig thuis oefenen
 • 1x per week 1 uur oefenen onder begeleiding van de fysiotherapeut
 • 2x per week (opbouwen naar) 30 minuten wandelen
35%
afname van valongevallen met Otago

Waarom werkt het?

Uit onderzoek weten we dat beweegprogramma’s die zich richten op het verbeteren van spierkracht, balans en beweging het beste werken om de kans op een valongeval te verkleinen. Het Otago-oefenprogramma is ontwikkeld door de Universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland onder leiding van professor John Campbell. Het programma is wetenschappelijk getest bij 1016 thuiswonende ouderen van 65 tot 97 jaar. Deze test liet zien dat het Otago-oefenprogramma werkt.

 • Het aantal valongevallen nam af met 35%.
 • Kracht en evenwicht van de deelnemers verbeterde.
 • Het vertrouwen om activiteiten te doen nam toe.

Het programma werkt het beste bij ouderen van 80 jaar en ouder. Ook is het programma kosteneffectief.

Erkende interventie

Het Otago-oefenprogramma is erkend door het Centrum Gezond Leven als goed onderbouwd. De kennis en vernieuwingen van het Otago-oefenprogramma in Nederland worden onderhouden in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Geriatrie (NVFG) en de Hogeschool Utrecht.